Q Finance Financiële Dienstverlening

Voor u als ondernemer liggen nogal wat risico's op de loer.
Niet alleen het risico van verlies van bezit (gebouw, inventaris, goederen, enzovoort) is altijd aanwezig, maar zeker ook het risico van verlies van inkomsten en vermogen.

Denkt u bijvoorbeeld eens aan ziekte van u of van een van uw medewerkers. Of stagnatie van uw bedrijf na een brand of andere schade. Het duurt vaak enige tijd voordat u of uw medewerker weer inzetbaar is, of uw bedrijf weer volledig operationeel is en de inkomsten weer het gebruikelijke niveau halen.

Bedrijfsrisico's kunt u echter afdekken. Het gaat te ver om alle beschikbare producten hiertoe op deze website te beschrijven. Het voor u en uw bedrijf geschikte product is namelijk afhankelijk van de bedrijfsactiviteit, bedrijfsgrote, omzet en van wettelijke bepalingen.

Werkwijze
Aan de hand van een door ons gemaakte uitgebreide risicoanalyse worden de risico's die uw bedrijf loopt, in kaart gebracht. Vervolgens bepalen we samen met u welke risico's u zelf wilt dragen en welke risico's u wenst over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij. Ook adviseren wij u over de wijze waarop u risico's kunt verminderen of vermijden.
Risicoanalyse en advies maken standaard deel uit van onze dienstverlening. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht!

Laat u vrijblijfend informeren over onze werkwijze, producten en diensten. Klik hier om contact met ons op te nemen.