Q Finance Financiële Dienstverlening

Beste klant,

Per 1 januari worden de hypotheeknormen opnieuw verlaagd. De nieuwe normen gelden voor offertes uitgebracht vanaf 1 januari 2016. Indien u nog een offerte wenst op basis van de huidige normen dient u deze tijdig aan te vragen!

Wat gaat er wijzigen?

Verlaging maximale lening op het onderpand
De maximale lening ten opzichte van de waarde van de woning (LTV) wordt verlaagd van 103% naar 102%. De 106%-norm voor energiebesparende voorzieningen blijft overigens onverminderd bestaan. We merken wel dat sommige banken als voorwaarde stellen dat het deel boven de 102% enkel mag worden opgenomen, wanneer dit gebruikt wordt voor energiebesparende voorzieningen. Dit is een afwijking van de wettelijke of NHG-norm.

Deze verlaging heeft tot gevolg dat bij iedere aankoop eigen geld moeten worden ingebracht. Wanneer een consument de bijkomende kosten financiert (of bijvoorbeeld uw nota gespreid gaat betalen), dan wordt bij de bepaling van de maximale hypotheek rekening gehouden met deze lasten.

Verlaging maximale lening op het inkomen
Ook voor 2016 worden de financieringslastpercentages weer veder naar beneden bijgesteld. Dit geldt met name voor inkomens tot ± 42.000 euro. Consumenten kunnen vanaf 1 januari minder lenen op het inkomen. Dit geldt -in tegenstelling tot berichten in de pers- in zijn algemeenheid ook voor tweeverdieners!

In de berekening wordt onderscheid gemaakt in de volgende (gezin)situaties:

  • Alleenstaanden
  • Eénverdiener
  • Tweeverdieners

Alleenstaande en éénverdieners
De gemiddelde daling in leencapaciteit voor alleenstaanden en éénverdieners (gezinnen met 1 toetsinkomen) ligt tussen de 2 en 5%.

Tweeverdieners
Ook tweeverdieners kunnen in 2016 3% minder lenen.